ضرب المثل های فارسی درباره درخت

ضرب المثل های فارسی درباره درخت

1- درخت اگر متحرک شدی ز جای بجای نه جور اره کشیدی و نه جفای تبر!

2- درخت پربار، سنگ می خورد!

3- درخت کاهلی، بارش گرسنگی است!

4- درخت کج جز به آتش راست نمی شه!

5- درخت گردکان به این بزرگی درخت خربزه الله اکبر!

6- درخت هر چه بارش بیشتر شود، سرش پایین تر می آید!

7- سیب، خیلی دور از درختش نمی افتد.

8- عالم بی عمل همچون درخت بی ثمر است.

9- کرم درخت، از خود درخت است.

10- میوه را بخور و راجع به درخت سوال مکن.

11- اگر چه در کنار جنگل زندگی می کنی ولی قدر چوب را بدان.

 

/ 0 نظر / 2407 بازدید