تجربیات معلمی

 

به نام خدا 

الان 2 سال است که هنوز شیرینی عید نوروز در کام معلمان مزه مزه می شود ،بخشنامه ای با ضربااجل 20 روزه صادر و از معلمان (خبره و عالی )در خواست نوشتن تجربیات  در چندین صفحه که امسال به عدد مبارک 100 و برای رتبه های عالی دو تحقیق 100صفحه ای رسیده است ،می شود . که البته اصل کار صحیح ،امّا نمی شود یک فرصت مناسب داده شود و به کارهای ارئه شده ارزش بیشری داده شود تا زحمت این افراد نتیجه مطلوب تری داشته باشد . تا این که به فکر کپی کردن یا تعویض مشخصات اول آن و یا خریدن تحقیق و.... نباشند 

یا این که می شود محلی را برای ثبت تجربیات معلمان در یکی از سایت ها در نظر بگیرند تا معلمان به صورت آزاد مراجعه و تجربیات خود را به نام خود بنویسند و ثبت کنند و مسولین هم با نظارت تجربه های برتر را به  نام نویسنده اجازه انتشار بدهند ، تا دیگر ان از تجربیات برتر استفاده نمایند و سهم هر معلم در سال مشخص باشد .و شایسته تر است تا این که ......

قهقههقهقههقهقهه

همکاران محترم خواهشمند است با نظرات ارزشمند خود ما را حمایت کنید. 

/ 1 نظر / 163 بازدید
معلم دلسوخته

دراین مملکت گوش شنوا وجود ندارد همه مرغ شان یک پا دارد وهرچه می گویند بدون و چون چرا باید اجرا شود وهرکه اعتراض کند خلع ید می شود شما به ستاد مراجعه نمائید فردی که این بخشنامه را پیش نویس کرده چقدر سابقه دارد