در گذر زمان

چون توانســــتم دانســــتم نبود.       چه سود ، چون دانستم توانستم نبود .

ناشناس

از دوست عزیزم صفر عربی شنیدم ،که بسیار به ایشان ارادت دارم

/ 0 نظر / 40 بازدید