ورود ممنوع

ماه در روی کسی غیر تو دیدن ممنوع / ناز چشم کسی جز تو خریدن ممنوع

تابلویی بر سر دروازه ی قلبم زده ام / که ورود احدی جز تو اکیدا ممنوع

                                                                                                            نا شناس

/ 3 نظر / 44 بازدید
امیر

حرف نداشت

مهدی

آقای شتابی خیلی قشنگ بود