# ادبیات

زاویه دید

زاویه دید در داستان (1) پیرنگ داستان  ،(2) شخصیت پردازی در داستان ،(3)حقیقت مانندیِ داستان   ،(4) درونمایه داستان  ،(5)موضوع یا قلمرو خلاقیت  ... عناصر داستان (6 ):      زاویه روایت یا زاویه دید، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 180 بازدید