معنی اشعار سوم راهنمائی

معنی شعر درس 2 فارسی سوم راهنمایی


 

 

   « آب و آیینه »

 

1- چشمه های خروشان تو را می شناسند 

        موج های پریشان تو را می شناسند

 

 معنی : ای امام رضا (ع) ، هم چشمه های خروشان و هم موج های پریشان و

آشفته تو را می شناسند .

 

 

 ۲-   پرسش تشنگی را تو آبی جوابی 

       ریگ های بیابان تو را می شناسند

 

 ای امام رضا (ع)، تو برای هر تشنه ای مثل آب و برای هر پرسشی مثل جواب

هستی و حتّی ریگ های بیابان نیز تو را می شناسند .

 

 

 3-   نام تو رخصت رویش است و طراوت  

     زین سبب برگ و باران تو را می شناسند

 

 ای امام رضا (ع) چون نام تو اجازه  است برای هر شکو فایی وشادابی ، به همین

دلیل  تمام گیاهان  و قطرات باران تو را می شناسند .

 

 

 4-   هم تو گل های این باغ را می شناسی 

           هم تمام شهیدان تو را می شناسند

 

 ای امام رضا (ع) هم تو تمام انسان های نیک این جهان را می شناسی و

 

هم تمام  شهیدان تو را خوب می شناسند .

 

 

 5-   اینک ای خوب فصل غریبی سر آمد   

        چون تمام  غریبان تو را می شناسند  

 

 ای امام خوب ما ، دیگر روزگار غریبی تو تمام شده است چون امروز تمام غریبه ها

 نیز تو را می شناسند .

 

 

 6-   کاش من هم عبور تو را دیده بودم        

   کوچه های خراسان تو را می شناسند

 

 ای امام  رضا (ع) کاش من هم مثل کوچه های خراسان عبور تو را دیده بودم .

به همین جهت کوچه های خراسان تو را می شناسند .

 

 

 

شعر امام :

 

1-    میلاد گل و بهار جان آمد  

    برخیز که عید می کشان آمد

 

 روز تولّد امام زمان (عج) که موجب شادی و نشاط روح و روان آدم  است رسیده.

 

برخیز که هنگام  شادی عاشقان شده است .

 

 

 

 2-  خاموش مباش زیر این خرقه    

       بر جان جهان دوباره جان آمد

 

 در زیر این لباس خود ساکت و آرام نباش . زیرا با آمدن تولّد امام زمان (عج) جهان

 

جان تازه ای گرفته است .

 

 

 3-   گلزار زعیش لاله باران شد        

        سلطان زمین و آسمان آمد

 

با تولدّامام زمان (عج) جهان از شور و نشاط زیبا و آراسته شده است .

زیرا سرور و سلطان اهل زمین و آسمان به دنیا آمده است .

 

 

4-   آماده ی امر و نهی و فرمان باش     

           هشدار ، که منجی جهان آمد

 

آماده ی اجرای دستورات و امر و نهی او باش و آگاه باش که نجات بخش تمام

 هستی

 

 

 

معنی شعر ها ی درس 4 فارسی سوم راهنمایی

 

 

 

 ۱ ـ چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن       

         که می خوانند ملّاحان سرودی

 

وقتی که درآمدی نداری کمتر خرج کن . زیرا دریا نوردان سرودی دارند که می گوید :

 

این بیت موقوف المعانی است.

 

 

 

 ۲ ـ اگـر   بـاران   بـه    کوهستان    نبار    

      به سالی دجله گردد خشک رودی

 

اگر در کوهستان باران نبارد در طول یک سال رود دجله خشک خواهد شد .

 

 

 

 

 

 گهر بی هنر زار و خوار است و سست   

          به فرهنگ باشد روان تندرست

 

ثروت بدون علم و هنر هیچ ارزش و اعتباری ندارد و جان و روان آدم با کسب علم 

و دانش و فرهنگ سالم می ماند .

 

 

 قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند   

  بس خجالت که ازین حاصل ایّام بریم

 

اگر دل و جان انسان وقت شناس نباشد و ارزش وقت را نداند ، از این روزگار خجالت

 بسیار خواهد کشید .

 

 

معنی شعر درس 5 فارسی سوم راهنمایی

 

« دانایی  »

 

۱- بدان کوش تا زود دانا شوی  

   چو دانا شوی زود والا شوی

 

تلاش و کوشش کن تا زود علم و دانش کسب کنی و دانا شوی . زیرا اگر علم و

 دانش بیاموزی و دانا شوی زود بلند مرتبه می گردی .

 

 

 

 ۲- نه دانا تر آن کس که والاتر است 

    که والاتر است آن که دانا تراست

 

هر کس که مقام بالایی دارد دلیل بر دانایی او نیست بلکه کسی مقامش بلند

است که دانش بیشتری داشته باشد .

 

 

 

۳- نبینی ز شاهان که بر  تخت گاه    

       ز  دانندگان  باز جویند راه ؟

 

مگر نمی بینی پادشاهانی که بر تخت پادشاهی نشسته اند راه درست انجام

 

کارها را از انسان های دانا می پرسند ؟

 

 

 

 ۴- اگر چه بمانند دیر و دراز          

به دانا بودشان همیشه نیاز

 

این پادشاهان حتّی اگر سالیان درازی هم حکومت کنند و تجربه کسب کنند ،

باز هم به انسان های دانا احتیاج دارند .

 

 

 

۵- نگهبان گنجی تو از دشمنان     

     و دانش نگهبان تو جاودان

 

ای انسان تو مانند نگهبانی هستی که گنج مادّی را از دست دشمنان حفظ

 

می کنی و علم و دانش نیز نگهبان همیشگی تو خواهد بود .

 

 

 

۶- به دانش شود مرد پرهیزگار    

    چنین گفت آن بخرد هوشیار

 

انسان با کسب علم و دانش مؤمن و پرهیزگار می گردد . و آن فرد خردمند و

 

هوشیار  چنین گفته است :

 

 

 

۷- که دانش زتنگی پناه آورد   

   چو بیراه گردی به راه آورد

 

که علم و دانش در سختی ها به تو پناه می دهد و تو را کمک می کند و اگر

 

گمراه گشتی و به بیراهه رفتی تو را به راه راست هدایت می کند .

 

 

 

۱- علم بال است مرغ جانت را    

         بر سپهر او برد روانت را

 

جان انسان مثل پرنده است و علم و دانش مثل بال های این پرنده هستند

و علم و دانش می تواند روح و روان انسان را تا اوج آسمان ها بالا ببرد و به

 او ارزش دهد .

 

 

 

۲- دل بی علم چشم بی نور است   

       مرد نادان زمردمی دور است

 

دل و جان انسانی که علم نداشته باشد مثل چشمی نابینا است و انسان نادان

 از انسانیّت دور و بی خبر است .

 

 

 

۳- نیست آب حیات جز دانش      

    نیست باب نجات جز دانش

 

تنها علم و دانش است که مانند آب حیات زندگی بخش است و هیچ عامل نجاتی

هم بجز علم و دانش برای انسان وجود ندارد .

 

 

 

۴- دل شود گر به علم بیننده         

      راه  جوید  به  آفریننده

 

اگر جان و دل انسان با کسب علم و دانش بینا شود ، می تواند به سمت خداوند

 راه پیدا کند و سعادتمند شود .

 

 

 

۵- آن چه در علم بیش می باید  

      دانش ذات خویش می باید

 

بیشترین سودی که در کسب علم و دانش وجود دارد این است که انسان می تواند

خود را بشناسد .

 

 

 

 

معنی شعر درس 7 فارسی سوم راهنمایی

 

« تماشای بهار »

 

 1-   بـامدادی  که  تفاوت  نکند  لیل   و  نهار 

        خوش  بود  دامن  صحرا و تماشای بهار

 

صبح یک روز بهاری که طول شب و روز یکسان می شود ، تماشای بهار و دیدن صحرا

بسیار زیبا و لذّت بخش است .

 

 

 

2-   آفرینش  همه  تنبیه  خداوند  دل است 

        دل نـدارد  کـه  نــدارد بـه  خـداوند اقرار

 

تمام پدیده هایی که در جهان هستی وجود دارد برای بیداری و آگاهی انسان

 صاحب دل است و کسی که به وجود خدا اقرار و اعتراف نکند هیچ ذوق و

 احساسی ندارد .

 

 

 

3-   این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود 

        هر  کـه  فکرت  نکند نقش بـود بـر دیوار

 

این همه نقش و نگار و پدیده های عجیبی که در جهان خلقت وجود دارد ،

هر کس به این نقش ها و پدیده ها نیندیشد مانند عکس روی دیوار بی روح و

بی احساس خواهد بود .

 

 

 

4-   کوه و دریـا و درختان همه در تسبیح اند     

      نه  همه  مستمعی  فهم  کند این اسرار

 

همه ی موجودات هستی کوه و دریا و درختان همه ذکر خدا را می گویند .

ولی هر شنونده ای نمی تواند این اسرار و رازهای عالم را بشنود و درک کند .

 

 

5-   خبرت هست که مرغان سحر می گویند     

     آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار ؟

 

آیا خبر داری پرندگانی که در سحرگاهان آواز سر می دهند چه می گویند ؟

 ای انسان غافل و نادان ، از خواب غفلت بیدار شو .

 

 

6-   تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش   

     حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار

 

تا کی می خواهی مانند گل بنفشه سرت را پایین بیندازی و از همه جا غافل

باشی ؟ حیف باشد که تو در خواب غفلت باشی و و گل نرگس بیدار و بینای

حقایق باشد .

( گل بنفشه نماد بی خبری و غفلت است و گل نرگس نماد بیداری و آگاهی )

 

 

 

 

7-   که تواند که دهد میوه ی الوان از چوب ؟ 

    یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خوار ؟

 

هیچ کس جز خداوند توانایی آن را ندارد که از چوب خشک درخت میوه برویاند 

 و کسی جز خدا نمی تواند از خار گلبرگ های زیبا پدید آورد .

 

 

8-   عقل حیران شود از خوشه ی زرّین عنب  

        فهم عـاجـز شود از حقّـه ی  یـاقوت انـار  

 

عقل انسان با دیدن زیبایی خوشه های طلایی رنگ انگور  متعجّب می شود و

فهم و درک انسان از شناخت چگونگی قرارگرفتن دانه های یاقوت انار ناتوان است .         

 

 

9-   پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز  

    ماه  و  خورشید  مسخّر  کند و لیل و نهار

 

پاک و بی عیب و نقص است خداوندی که با فرمان و سرنوشت خودش ماه و

خورشید و شب و روز را رام و مطیع خود قرار داده است .

 

 

10- تـا قیامت سخن انـدر کـرم و رحـمت  او   

     همه  گویند  و  یـکی  گفته  نیایـد  ز هـزار

 

    همه ی مردم تا روز قیامت از بخشش و بزرگی و رحمت الهی سخن می گویند

     ولی با این همه سپاس یکی از هزاران نعمت او بجا آورده نمی شود .     

 

 

11- نعمتت  بـار خـدایـا زعـدد   بیرون  است   

        شکر  انعام  تـو  هـرگز  نـکند  شکـر گـزار

 

   ای خدا ، نعمت های تو قابل شمارش نیستند و هیچ انسان شکر گزاری

نمی تواند شکر نعمت ها و بخشش های تو را بجا بیاورد .

 

 

 

12- سعدیا راست روان گوی سعادت بردند      

     راستی کن که به منزل  نرسد  کج  رفتار

 

 ای سعدی ، این انسان های صادق هستند که خوش بخت خواهند شد تو

نیز صداقت و راستی در پیش بگیر زیرا آدم دروغگو هیچ گاه به مقصودش نمی رسد

همانطور که بار کج به منزل نخواهد رسید .

 

 

 

 

« مثل آیینه »

 

آینه چون نقش تو بنمود راست     

خود شکن آیینه شکستن خطاست

 

 اگر آینه به درستی عیب و نقص هایت را به تو نشان داد آینه را نشکن بلکه

غرورخودت را بشکن و خودت اصلاح کن .

 

 

۱- جوانی گه کار و شایستگی است    

     گه خود پسندی و پندار نیست

 

دوره ی جوانی دوره ی انجام کار و نشان دادن شایستگی هاست و زمان غرور و

 تکبّر و خیال پردازی نیست .

 

 

۲- چو بفروختی ٬ از که خواهی خرید   

          متاع جوانی به بازاز نیست

 

اگر دوران جوانی خود را از دست بدهی دیگر نمی توانی آن را به دست آوری

 زیرا جوانی کالایی نیست که بتوانی آن را از بازار خریداری کنی .

 

 

۳- عنیمت شمر٬جز حقیقت مجوی     

 که باری است فرصت٬دگر بار نیست

 

قدر دوران جوانی را بدان و به دنبال حقیقت و واقعیّت ها باش زیرا دوره ی

 جوانی فقط یک بار است و دیگر تکرار نمی شود .

 

 

۴-    مپیچ از ره راست بر راه کج        

 چو در هست ٬حاجت به دیوار نیست

 

هیچ گاه از راه راست منحرف نشو و به بیراهه نرو وقتی که می توانی از راه

راست به اهداف خود برسی نیازی نیست که به بیراهه بروی .

 

۵- ز آزادگان بردباری و سعی    

    بیاموز ٬ آموختن عار نیست

 

صبر و شکیبایی و سعی و تلاش را از انسان های آزاده بیاموز و بدان که آموختن

و یاد گرفتن از دیگران هیچ گاه عیب و عار نیست .

 

 

۶- به چشم بصیرت به خود در نگر  

      تو را تا در آیینه ٬ زنگار نیست

 

با بینش و آگاهی در مورد خودت فکر و تأمّل کن تا زمانی که قلبت همچون آینه 

صاف و روشن است و هنوز آلوده نشده است .

 

 

۷- همی دانه و خوشه ٬ خروار شد 

      ز آغاز ٬ هر خوشه خروار نیست

 

با انباشته شدن دانه های خوشه بر روی هم خرمن ها به بوجود می آیند

و در ابتدا هیچ خوشه ای خرمن نبوده است .

 

 

۸- همه کار ایّام درس است و پند     

    دریغا که شاگرد هشیار نیست

 

تمام کارهای این جهان برای انسان درس و پند و اندرز هستند امّا افسوس

 که انسان هوشیار ی پیدا نمی شود از این همه پند و عبرت بگیرد .

 

 

/ 0 نظر / 142 بازدید